Anton og Jakub arbeider med utviklingen av NORSelast AF®

Anton og Jakub Alekxander arbeider for tiden med nye produkt støpt av NORSelast AF®, et polyuretanmateriale som hindrer groe uten bruk av kjemikalier.

Dette er en del av Strukturplast sitt spennende MAROFF-prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd.