Mjøsplast blir Strukturplast

Strukturplast AS på Sandane og Mjøsplast AS i Moelv slår sammen virksomhetene. Begge selskapene har lang historie innen utvikling og formstøping av komponenter i polyuretan og har etter sammenslåingen over 70 års erfaring med denne teknologien.

Begge selskapene har utmerket seg med positiv utvikling de senere årene. De har begge to satset på skreddersydde komponenter mot subsea og offshore og hatt stor suksess med det. Strukturplast ble kåret til Gaselle i 2009 og Mjøsplast fikk Gasellestatus og positiv omtale i Dagens Næringsliv i 2014. Begge selskapene har i en årrekke vært leverandører til krevende offshore- og subseakunder, og driver systematisk kvalitets- og miljøarbeid. Mjøsplast har sertifiseringer innen ISO 9001 og 14001, samt Achilles, noe som også vil videreføres av Strukturplast.

Større marked

I tillegg til offshore og Subsea har blant annet blant annet en fot innenfor vei og anlegg med egenutviklede produkt for veimerking og sikring, og Strukturplast har satset målrettet inn mot oppdrett den senere tiden også med egenutviklede løsninger.

Selskapene har vært i dialog om mulige samarbeidsområder en stund, og tar nå altså steget fullt ut i fra nyttår og slår sammen virksomhetene.

«Vi er veldig glade for at vi har fått til denne avtalen», sier Frode Lindvik, daglig leder i Strukturplast. «Mjøsplast er en kompetansebedrift og er veldig lik Strukturplast, samtidig som at vi utfyller hverandre godt på noen områder» fortsetter Lindvik.

Skal bygge industri

Lindvik vil også være daglig leder for produksjonen i Moelv som i fra 1. januar 2017 skal drives videre som en avdeling av Strukturplast.

Strukturplast er en del av Bano-gruppen som består av Bano AS og Probad AB i tillegg til Strukturplast. Gruppen har tidligere bygget opp industri både på Sandane og i Sverige, og i følge Lindvik er planene nå å utvikle industrien videre og skape flere arbeidsplasser også i Moelv.

«Med denne sammenslåingen blir vi den største aktøren i Norge på skreddersydde polyuretanløsninger og legger grunnlaget for raskere vekst» sier Lindvik. «Vi blir i stand til å levere mer komplette tjenester til våre kunder, og vi vil kunne satse enda mer på å utvikle egne løsninger i polyuretan til flere bransjer», fortsetter Lindvik som gleder seg til å utvikle virksomheten videre både på Sandane og i Moelv.

«Det er liten tvil om at dette er en god match som vil gi både synergier og et godt grunnlag for videre vekst», kan Arne Mølstad bekrefte. Arne er i dag salgssjef og hovedaksjonær i Mjøsplast og vil etter nyttår fortsette med salg og produktutvikling for avdelingen til Strukturplast i Moelv.

Bærekraftig teknologi

Mjøsplast er med i I4Plastics og Strukturplast er med i en plast og komposittklynge i Nordfjord, så med denne sammenslåingen vil virksomheten også få en bredere tilgang til teknologimiljø innen deres fagfelt. Mjøsplast er blant annet sterkt engasjert i Teknologi og Polymerdagene igjennom denne I4Plastics klyngen. Plast og komposittklyngen i Nordfjord har sin egen konferanse på Sandane om bærekraftige materialer som Strukturplast har vært initiativtaker til å stable på beina. Konferansen ble arrangert for første gang den 1. mars i år med over 120 deltakere, og 1. mars 2017 skal den arrangeres for andre gang og planen er at det skal bli en årlig konferanse på Sandane.

Fakta om Strukturplast

Sted: Sandane i Gloppen kommune

Omsetning 2015: 33 mill

Ansatte: 20 stk

Fakta om Mjøsplast

Sted: Moelv i Ringsaker kommune

Omsetning 2015: 16 mill

Ansatte: 8 stk