HMS / Kvalitet

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er godt forankret i vår virksomhet i alle ledd. Ledelsen sørger for høyt fokus på HMS ved hjelp av utarbeidede prosedyrer i vår HMS – håndbok og oppfordring til aktiv rapportering fra alle ansatte.
Vi følger kravene i arbeidsmiljøloven og har fått svært gode tilbakemeldinger fra Arbeidstilsynet ved flere anledninger. Vi har medlemskap i lokal bedriftshelsetjeneste og gjennomfører jevnlig kontroller, øvelser og andre aktiviteter relatert til HMS.
Sikkerheten til hver enkelt ansatt har høyt fokus og det er blant annet påbud om personlig verneutstyr i produksjonsområdet.

Kvalitetssikring

Vi har en egen kvalitetssikringshåndbok med prosedyrer utarbeidet over lang tid basert på lang erfaring i virksomheten.

Vi har et høyt fokus på kvalitet i vår organisasjon. Alle produkt blir kontrollert av minimum to personer gjennom produksjonsprosessen for å luke ut eventuelle produksjonsfeil. Maskinene i produksjonen logger data kontinuerlig som gir oss et godt verktøy for etteranalyser og kontinuerlig kontroll på kvalitet.

Våre avdelinger på Sandane(Mona) og Moelv har NS-EN ISO 9001:2015-sertifikat.

Vi utarbeider produktspesifikke kvalitetsrutiner etter ønske fra kunde, og tilbakemeldinger fra kunde verdsettes alltid og kan føre til gjennomgang av rutinene og eventuelt revisjon av kvalitetssystemet.

Samfunnsansvar

Strukturplast sine materialer er basert på velprøvd teknologi og råmaterialer med opprinnelse i EU/EØS. Strukturplast har høy etisk standard, og hverken korrupsjon eller barnearbeid skal forekomme i Strukturplast sin verdikjede.

Erklæring om konfliktmineraler 

Erklæring om konfliktmineraler Seksjon 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform og Consumer Protection Act krever at SEC-rapporteringsselskaper skal avsløre bruken av konfliktmineraler cassiteritt, coltan, wolframitt og gull eller deres derivater tinn, tantal og wolfram hentet fra konfliktregioner i Den demokratiske republikken av Kongo (DRC) eller tilstøtende land. Strukturplast AS har etablert en prosedyre av due diligence i leverandørkjeden for å vurdere produkter og råvarer for konfliktmineraler. Denne prosessen inkluderer  forespørsler om opprinnelsesland til leverandører av råvarer. Basert på informasjonen hentet fra denne prosessen, konkluderer vi at alle produkter produsert av Strukturplast AS er «DRC Conflict Free» som definert i SEC Conflict Minerals Final Rule (utgave nr. 34-67716, fil nr. S7-40 -10; Dato: 2012-08-22).

Vetle Ottersen

Vetle Ottersen

HSEQ-koordinator

Mob: + 47 97 11 38 83
vetle@strukturplast.no