Strukturplast tildelt 12,3 millioner kroner i midler fra Norges Forskningsråd

Forskningsrådet har delt ut drøyt 100 millioner kroner til 11 nye prosjekter. Disse skal starte i 2018 og pågå i tre-fire år. Prosjektene skal resultere i ny teknologi til bruk i fiskeri- og havbruksnæringene, maritim sektor og petroleumsnæringen. Strukturplast AS er blant søkerne som har mottatt midler.

Strukturplast har fått 12,3 mill. kroner fra MAROFF-midlene til prosjektet «NORSelast AF – Biocidfri polyuretan med AntiFouling egenskaper».
Prosjektet går ut på å utvikle et nytt polyuretanmateriale der hensikten er å begrense groing på bøyer og produkter i sjøen. Deltakere i prosjektet er både bedrifter og FoU-institusjoner.

Prosjektbeskrivelse

Den overordnede ideen er å utvikle det første polyuretanmaterialet basert på inkorporerte biocidfrie stoffer med antimikrobiell virkning i polymermaterialet. Materialet skal ha AntiFouling (AF)- egenskaper med varighet på minst 10 år, samtidig som de gode mekaniske og miljømessige egenskapene i NORSelastmaterialet opprettholdes. Materialet brukes til å fremstille produkter i marin sektor. Prosjektet skal også forske på coating av NORSelast AF som kan brukes på blant annet båtskrog og andre overflater som skal stå i sjøen. Strukturplast og partnerne skal forske på kjemikalietilsetning, materialdesign, nanoteknologi, overflatestrukturer og produksjonsmetoder.

«Vi har fått med oss noen av de dyktigste fagmiljøene i landet på kjemi og mikrobiologi. Samtidig ruster vi opp vår egen organisasjon med fagområdet kjemi og materialutvikling. Dette er et veldig krevende prosjekt med stor innovasjonsgrad hvor vi går inn med store forventninger til et eventuelt positivt prosjektresultat. Strukturplast har vokst mye de siste årene, det at vi nå er leder for et forskningsprosjekt med internasjonal nyhetsgrad og innovasjonshøyde er veldig spennende!» – Sier prosjektleder Vetle Ottersen

Groe på flytende utstyr, forankringsmateriell og skip medfører redusert levetid, økt vedlikehold, flere hundre millioner tonn ekstra CO2 utslipp og koster skipsfartsnæringingen 30 milliarder USD årlig i økte drivstoffkostnader. Det medfører også at oppdriftslegemer og forankringsutstyr må overdimensjoneres for å håndtere ekstra vekt og drag.
Strukturplast AS lager spesialstøpte polyuretanprodukter i sitt egenutviklede NORSelast materiale. NORSelast er et av verdens sterkeste elastiske materialer og er spesielt utviklet for høy rivestyrke, bestandighet og lang levetid i røffe maritime miljøer. Når NORSelast produkter brukes i sjøen er de utsatt for begroing. For å hindre marin begroing kan antifouling belegg benyttes i mange anvendelser, men disse har ikke tilfredstillende varig virkning, og tåler heller ikke de mekaniske belastningene som mange av komponentene utsettes for. Det er derfor behov for å utvikle et NORSelast materiale med varige AntiFouling egenskaper (NORSelast AF) som tåler de store mekaniske belastningene uten at AF funksjonaliteten reduseres. For å sikre best mulig varig virkning, også etter eventuell overflateskade er det nødvendig at materialet har AF egenskaper tvers igjennom.